Giải pháp & Tư vấn

 Tư vấn Biện pháp đóng cọc tre trong xây dựng Tư vấn Biện pháp đóng cọc tre trong xây dựng
Là loại cọc nêm, thường dùng cho nhà dân dụng ít tầng Dùng loại tre tươi, già, loại tre đực, chọn đoạn gốc có đường kính 70-100, dài 1500-2500, chặt vát ở mũi cọc. Thông thường đóng 20-25 cọc/m2. Cọc tre phải đóng trong đất ẩm, dưới mực ngầm. Nếu nền đất khô, tre sẽ mau bị phá huỷ. ...(30-07-2013 )
giay nam Xem thêm..

Trang 1 2